2017-06-08 | Jednostka: KP PSP Sandomierz

W dniach 5 i 6 czerwca odbyły się wojewódzkie ćwiczenia ratownicze odwodów operacyjnych pod kryptonimem „Wisła 2017”
Scenariusz ćwiczeń zakładał 5 głównych epizodów, podczas których sprawdzono działanie służb ratowniczych oraz funkcjonowanie Centrów Zarządzania Kryzysowego na szczeblach gminnym, powiatowym i wojewódzkim.

Ćwiczenia praktyczne rozpoczęły się na terenie powiatu staszowskiego w miejscowości Smerdyna, gdzie wystąpiło zagrożenie skażenia ujęcia wody pitnej dla pobliskich miejscowości.  

O godzinie 8.00 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zagrożeniu powodziowym w miejscowości Bogoria Skotnicka w gminie Samborzec, powiat sandomierski. W wyniku gwałtownego przyboru wody w rzece Wiśle doszło do niebezpieczeństwa przelania się wody na zaniżonym odcinku wału przeciwpowodziowego. Konieczne było podniesienie korony wału za pomocą dwóch metod – worków z piachem oraz zapór przeciwpowodziowych.  

Również na terenie Bogorii Skotnickiej w górnym biegu rzeki powstało zagrożenie rozmycia wału przeciwpowodziowego. W celu zabezpieczenia przecieków konieczne było wybudowanie za pomocą worków z piaskiem specjalnej opaski.

W trakcie trwających działań przeciwpowodziowych wpłynęła informacja o zagrożeniu biologicznym w szkole podstawowej w Zawirzbiu w gminie Samborzec. W ramach ćwiczeń przeprowadzono ewakuację placówki oraz podjęto działania ratownicze z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego w zakresie zarówno podstawowym jak i specjalistycznym. Do likwidacji zagrożenia niezbędne było zadysponowanie Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego z Kielc.

Ostatnim epizodem ćwiczeń był pożar statku wycieczkowego pływającego po Wiśle. Scenariusz zakładał, że w wyniku pożaru na statku znajdującym się na środku rzeki dwie osoby wyskoczyły do wody, a pozostałe zostały uwięzione na jednostce pływającej.  Jedna z osób została wydobyta z wody przez Grupę Patrolowo Interwencyjną ratownictwa wodnego, a druga zniknęła pod powierzchnią wody. Głównymi zadaniami na tym odcinku bojowym było ugaszenie pożaru, ewakuacja i udzielenie pomocy medycznej osobom poszkodowanym na statku wycieczkowym oraz odnalezienie i ewakuacja osoby, która zaginęła pod powierzchnią wody. Do realizacji zadań niezbędne było wykorzystanie łodzi ratowniczych Kompani Specjalnej „Kielce” oraz Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” wchodzących w skład Centralnego Odwodu Operacyjnego Komendanta Głównego PSP.

Ćwiczenia praktyczne zostały zakończone ok. godz. 15.00. Założone przez organizatorów cele zostały osiągnięte.
Działaniami podczas ćwiczeniami na poziomie taktycznym dowodził st. kpt. Piotr Krytusa – komendant powiatowy PSP w Sandomierzu, natomiast na poziomie strategicznym st. bryg. Robert Sabat – zastępca świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach. Kierownikiem ćwiczeń był bryg. Paweł Ksel – naczelnik Wydziału Operacyjnego.

W ćwiczeniach brały udział następujące związki taktyczne:
•  Kompania Specjalna COO „KIELCE” Sekcje typu: A i D,
•  Pluton Logistyczny COO „Jodła”,
•  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Kielce 1” – poziom gotowości operacyjnej
    „AB”,
•  Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Wodno-Nurkowego „Świętokrzyskie” – poziom gotowości operacyjnej
    „B”,
•  Kompania Gaśnicza WOO „WSCHÓD” Plutony: 1 i 2,
•  Plutony pompowo–ewakuacyjne: „Jędrzejów”, „Busko” i „Kielce 1”,
•  Powiatowa Kompania Odwodowa.

Działania ratownicze straży pożarnej prowadzone były z wykorzystaniem 57 pojazdów i 237 strażaków państwowej i ochotniczej straży pożarnej.
Ponadto,  w ćwiczeniach brała udział Policja, Straż Miejska Sandomierz, Świętokrzyskie Centrum Ratownictwa Medycznego i Transportu Sanitarnego,  PCK Sandomierz, Ratownictwo Wodne Sandomierz Grupa Patrolowo Interwencyjna, Zespół Szkół Hotelarskich i Gastronomicznych w Sandomierzu, gminne, powiatowe oraz wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego.

Za przygotowanie i organizację ćwiczeń, prace strażaków oraz przedstawicieli służb i instytucji współdziałających podziękował podczas zakończenia wicewojewoda świętokrzyski Andrzej Bętkowski.

Opracowanie: kpt. Sylwester Kochanowicz, KP PSP Sandomierz
Zdjęcia: Szymon Jagun, KW PSP Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. 13.07.2018 r. Kielce. ul. Łódzka o godz. 13.20 doszło do wypadku dwóch samochodów osobowych marki Dacia Logan i Opel Vectra. Pojazdami podróżowali tylko kierowcy, którzy samodzielnie opuścili pojazdy. Działania przybyłych zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP kierowcy Opla, odłączeniu zasilania w pojazdach oraz neutralizacji powstałych wycieków. Po zakończeniu działań zastępy wróciły do koszar. * *