2017-12-06 | Jednostka: KM PSP Kielce

5 Grudnia 2017r. w Szkole Podstawowej w Paprocicach gm. Nowa Słupia, doszło do wybuchu gazów spalinowych w kanale technicznym znajdującym się pod podłogą w jednej ze szkolnych klas. Wybuch spowodował całkowite zniszczenie betonowej posadzki, a w całym pomieszczeniu panowało zadymienie. Po dojeździe na miejsce zdarzenia Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej dyrektor szkoły poinformowała strażaków, że wszystkie osoby zostały ewakuowane z budynku szkoły. Działania Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, przewietrzeniu pomieszczenia w którym doszło do wybuchu oraz wyłączeniu dopływ prądu do budynku. Następnie wygaszono piec C.O. oraz sprawdzono pomieszczenia specjalnym detektorem na obecność tlenku węgla oraz komin przy pomocy kamery termowizyjnej. W pomieszczeniach, w których przebiegał komin stwierdzono niewielkie ilości tlenku węgla. Dalsze działania polegały na  rozbiciu płyt betonowych przy pomocy młota elektrycznego, co pozwoliło odsłonić kanał techniczny i oczyścić go z resztek materiałów palnych.

Na miejscu zdarzenia obecna była Policja, Powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego oraz Grupa Operacyjna z Z-cą Komendanta Miejskiego st. bryg. Pawłem Górniakiem, który po zapoznaniu się z sytuacją przejął dowodzenie. Następnie dokonano ponownego sprawdzenia detektorem i kamerą termowizyjną nie stwierdzając zagrożenia.  

 

Opracował: asp. Marcin Pastuszka

Zdjęcia: Archiwum JRG PSP Nr 1 Kielce

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *