2017-12-29 | Jednostka: KP PSP Końskie

W piątek po godz. 8:00 sołtys Wąsosza, a jednocześnie prezes miejscowej OSP zgłosił pożar budynku po starej szkole podstawowej.
Kiedy strażacy JRG Końskie przybyli na miejsce dostrzegli wydobywające się z poddasza kłęby dymu. Część stropu nad pierwszą kondygnacją uległa przepaleniu i zawaleniu. Z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że w obiekcie może znajdować się osoba poszkodowana. W trakcie prowadzonych działań i po przeszukaniu całego obiektu nie znaleziono w środku nikogo.
Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się obiekt. Roty działające wewnątrz prowadziły działania gaśnicze oraz przeszukiwały pomieszczenia. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów podano trzeci prąd wody w natarciu przez otwór w przepalonym stropie na objętą pożarem więźbę dachową.
Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania zarzewi ognia z jednoczesnym prowadzeniem prac rozbiórkowych spalonej konstrukcji dachu i stropów. Następnie całość sprawdzono kamerą termowizyjną, która nie wykazała podwyższonych wartości temperatury.  Jako prawdopodobną przyczynę pożaru przyjęto podpalenie. 


Opracowanie: kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: archiwum JRG Końskie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *