2017-12-29 | Jednostka: KP PSP Końskie

W piątek po godz. 8:00 sołtys Wąsosza, a jednocześnie prezes miejscowej OSP zgłosił pożar budynku po starej szkole podstawowej.
Kiedy strażacy JRG Końskie przybyli na miejsce dostrzegli wydobywające się z poddasza kłęby dymu. Część stropu nad pierwszą kondygnacją uległa przepaleniu i zawaleniu. Z informacji uzyskanych od osób postronnych wynikało, że w obiekcie może znajdować się osoba poszkodowana. W trakcie prowadzonych działań i po przeszukaniu całego obiektu nie znaleziono w środku nikogo.
Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia oraz podaniu dwóch prądów wody w natarciu na palący się obiekt. Roty działające wewnątrz prowadziły działania gaśnicze oraz przeszukiwały pomieszczenia. Po dojeździe na miejsce kolejnych zastępów podano trzeci prąd wody w natarciu przez otwór w przepalonym stropie na objętą pożarem więźbę dachową.
Po zlokalizowaniu pożaru przystąpiono do dogaszania zarzewi ognia z jednoczesnym prowadzeniem prac rozbiórkowych spalonej konstrukcji dachu i stropów. Następnie całość sprawdzono kamerą termowizyjną, która nie wykazała podwyższonych wartości temperatury.  Jako prawdopodobną przyczynę pożaru przyjęto podpalenie. 


Opracowanie: kpt. Mariusz Czapelski
Zdjęcia: archiwum JRG Końskie

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 17.07.2018. Bór Kunowski, pow. starachowicki. Około godz. 13.50 do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Starachowicach wpłynęło zgłoszenie o dużym zadymieniu unoszącym się nad lasem w okolicy miejscowości Bór Kunowski. Po dojeździe na miejsce zdarzenia stwierdzono, że nieznane osoby wypalają na nieużytkowanej działce stare opony. Działania Straży Pożarnej w sile 1 zastępu PSP i 3 zastępów OSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia i dogaszeniu palących się opon. 16.07.2018. Kielce, skrzyżowanie ulic Skalistej i Wapiennikowej. Około godz. 1.00 doszło do wybuchu gazu na remontowanym odcinku rurociągu gazowego niskiego ciśnienia. W związku ze zdarzeniem ewakuowano w sumie 16 osób. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej oraz inne służby. 15.07.2018. Zawidza pow. sandomierski. Około godz. 10:30 samochód osobowy na łuku jezdni wypadł z drogi przewracając się na lewy bok. Samochodem podróżowało 3 osoby. Dwie były pod opieką Pogotowia Ratunkowego. Trzecią osobę poszkodowaną, strażacy po stabilizacji pojazdu , wydobyli przy pomocy hydraulicznego sprzętu do ratownictwa drogowego. Wszystkie trzy osoby zostały zabrane do szpitala. W działaniach brały udział 4 zastępy Straży Pożarnej.14.07.2018 r. Olszownica pow. opatowski, DK nr 74. Około godz. 14 doszło do wypadku samochodu osobowego Toyota Avensis, którym podróżowało 5 osób ( w tym troje dzieci). Pojazd zjechał do rowu i uderzył w przepust. Działania przybyłych zastępów straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wydobyciu jednej z poszkodowanych osób z pojazdu i przekazaniu jej przybyłemu Zespołowi Ratownictwa Medycznego. Pozostałe 4 osoby również zostały zabrane na obserwację do szpitala. *