×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-14 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

12 lutego 2018 roku około godziny 13:30 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o pożarze stodoły w miejscowości Zakrzów gmina Skalbmierz. Do działań zadysponowane zostały dwa zastępy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Kazimierzy Wielkiej oraz cztery zastępy z pobliskich jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP Skalbmierz, OSP Sielec Kolonia, OSP Topola i OSP Drożejowice).
Po przybyciu na miejsce zdarzenia kierujący działaniem ratowniczym (KDR) w trakcie rozpoznania ustalił, że  wewnątrz drewnianej stodoły pokrytej dachówką, oprócz składowanego siana i słomy znajdują się maszyny rolnicze oraz około 6 ton zboża.
Działania jednostek ochrony przeciwpożarowej (JOP) polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu trzech prądów wody, dwóch w natarciu na palący się budynek stodoły, jednego w obronie na zagrożony budynek inwentarski.
Po ugaszeniu pożaru nadpalone elementy drewnianej konstrukcji budynku rozebrano i usunięto poza teren pogorzeliska, a znajdujące się wewnątrz siano, słomę oraz zboże dokładnie przerzucono i przelano wodą. Działania zakończono po dokładnym sprawdzeniu pogorzeliska przy użyciu kamery termowizyjnej i wykluczeniu dalszego zagrożenia. Na miejsce zdarzenia przybył kpt. Marcin Żarek – zastępca komendanta powiatowego PSP w Kazimierzy Wielkiej.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach – JRG Kazimierza Wielka
Zdjęcia: archiwum JRG Kazimierza Wielka.

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *