2018-02-21 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

20 lutego 2018 r. w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, w ramach doskonalenia zawodowego zostały przeprowadzone ćwiczenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody powstałe w krótkim odstępie czasowym od siebie tj: pożar w jednym z pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zlokalizowanego na parterze oraz pożar w kaplicy zlokalizowanej na piątym piętrze budynku szpitala oraz podgrywkę - awaryjne zabezpieczenie lądowiska helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym celem tych manewrów było sprawdzenie gotowości operacyjnej, poziomu wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP oraz umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi w przypadku powstania zdarzeń na obiektach o dużym zagrożeniu dla ludzi. Strażacy zapoznali się ze specyfiką obiektu oraz występującymi w nim zagrożeniami, z możliwościami dojazdu do budynku, lokalizacją hydrantów i głównych wyłączników prądu. Sprawdzone zostały warunki i możliwości ewakuacji personelu i pacjentów ciągami komunikacyjnymi oraz przy wykorzystaniu podnośnika hydraulicznego.
Ponadto posłużyły doskonaleniu umiejętności współpracy z personelem szpitala w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz sprawdziły znajomość obsługi przez personel centrali sygnalizacji pożarowej i wdrożenia procedury organizacji akcji ratowniczej do czasu przyjazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

Pożary na terenie szpitali zdarzają się niezwykle rzadko. Jednak strażacy-ratownicy jak i pracownicy tych obiektów muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Dlatego organizacja i przeprowadzanie takich ćwiczeń jest niezwykle potrzebna, a ich scenariusze zawsze muszą odzwierciedlać rzeczywistość.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie m.in. 8 zastępów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych  PSP i OSP,  32 strażaków-ratowników PSP i OSP, pracownicy szpitala, funkcjonariusze Policji. 

Ćwiczenia obserwowali  szefowie służb i instytucji zaangażowanych w ćwiczenia.

opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański
zdjęcia: archiwum KP PSP Włoszczow
a

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *