×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-02-21 | Jednostka: KP PSP Włoszczowa

20 lutego 2018 r. w budynku Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie, w ramach doskonalenia zawodowego zostały przeprowadzone ćwiczenia.

Scenariusz ćwiczeń zakładał dwa epizody powstałe w krótkim odstępie czasowym od siebie tj: pożar w jednym z pomieszczeń Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, zlokalizowanego na parterze oraz pożar w kaplicy zlokalizowanej na piątym piętrze budynku szpitala oraz podgrywkę - awaryjne zabezpieczenie lądowiska helikoptera Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

Głównym celem tych manewrów było sprawdzenie gotowości operacyjnej, poziomu wyszkolenia strażaków ratowników PSP i OSP oraz umiejętności kierowania działaniami ratowniczymi w przypadku powstania zdarzeń na obiektach o dużym zagrożeniu dla ludzi. Strażacy zapoznali się ze specyfiką obiektu oraz występującymi w nim zagrożeniami, z możliwościami dojazdu do budynku, lokalizacją hydrantów i głównych wyłączników prądu. Sprawdzone zostały warunki i możliwości ewakuacji personelu i pacjentów ciągami komunikacyjnymi oraz przy wykorzystaniu podnośnika hydraulicznego.
Ponadto posłużyły doskonaleniu umiejętności współpracy z personelem szpitala w przypadku pojawienia się zagrożenia oraz sprawdziły znajomość obsługi przez personel centrali sygnalizacji pożarowej i wdrożenia procedury organizacji akcji ratowniczej do czasu przyjazdu jednostek ochrony przeciwpożarowej.  

Pożary na terenie szpitali zdarzają się niezwykle rzadko. Jednak strażacy-ratownicy jak i pracownicy tych obiektów muszą być przygotowani na każdą ewentualność. Dlatego organizacja i przeprowadzanie takich ćwiczeń jest niezwykle potrzebna, a ich scenariusze zawsze muszą odzwierciedlać rzeczywistość.

W ćwiczeniach wzięło udział łącznie m.in. 8 zastępów ratowniczo-gaśniczych i specjalnych  PSP i OSP,  32 strażaków-ratowników PSP i OSP, pracownicy szpitala, funkcjonariusze Policji. 

Ćwiczenia obserwowali  szefowie służb i instytucji zaangażowanych w ćwiczenia.

opracowanie: mł. bryg. Tomasz Szymański
zdjęcia: archiwum KP PSP Włoszczow
a

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *