2018-02-23 | Jednostka: KP PSP Starachowice

W dniach 20-22 lutego przeprowadzono ćwiczenia wszystkich zmian służbowych w zakładach funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego: „MAN Bus”, „Zakłady Górniczo- Metalowe Zębiec” oraz „PKC Group Poland Sp. z o.o.”. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie ratowników z: lokalizacją zakładów, zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych, a także możliwością dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektów.

20.02.2018 przeprowadzono ćwiczenia na terenie zakładu MAN w Starachowicach. W założeniu przyjęto pożar dwóch podwozi samojezdnych na parkingu przy zakładzie. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu piany w natarciu na palące się materiały. Osobie poszkodowanej ewakuowanej ze strefy zagrożenia udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownicy działający wewnątrz budynku byli zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączność podhełmową, sygnalizatory bezruchu i kamerę termowizyjną.

21.02.2018 ćwiczenia zrealizowano na terenie „Zakładów Górniczo- Metalowych Zębiec”. Przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń, w którym znajdował się gazowy piec stosowany w procesie produkcyjnym. Na skutek wysokiej temperatury doszło do zapalenia się kartonów składowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Jeden z pracowników podjął nieskuteczną próbę gaszenia w wyniku, w wyniku której której stracił przytomność. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu w obiekcie, ewakuacji poszkodowanego na noszach płachtowych oraz ugaszeniu pożaru przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Po zakończonej akcji gaśniczej pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora osiowego oraz sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej celem wykluczenia dodatkowych osób poszkodowanych i ukrytych zarzewi ognia. 

22.02.2018 strażacy ćwiczyli w „PKC Group Poland Sp. z o.o.”. W założeniu przyjęto pożar w wiacie magazynowej od północnej strony obiektu, który powstał w wyniku pozostawienia niedopałka papierosa przez jednego z pracowników. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego, sygnalizatory bezruchu oraz zestawy łączności podhełmowej przystąpili do gaszenia pożaru. Dwie roty wyposażone w kamery termowizyjne i podręczny sprzęt burzący podały prąd piany ciężkiej na palące się wyroby plastikowe. Pracownicy zakładu, którzy próbowali ugasić pożar wyprowadzono na zewnątrz obiektu i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zakończeniu akcji gaśniczej pomieszczenie wiaty oddymiono, nadpalone elementy przelano wodą a całość skontrolowano przy użyciu kamery termowizyjnej w celu wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia.

Opracowanie: sekc. Artur Obara
Zdjęcia: kpt. Jarosław Sobczak

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 16.12.2018r. Donosy pow. kazimierski. Na drodze wojewódzkiej W-776 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych Audi 80 i Toyota Yaris. Pojazdami podróżowały trzy osoby. Decyzją lekarza jedna osoba (kierowca Toyoty) została przewieziona do szpitala. W działaniach udział brały 2 zastępy straży pożarnej oraz inne służby.15.12.2018 Kostomłoty Drugie pow. kielecki. Wypadek samochodu osobowego VW GolF na drodze krajowej 74. Pojazdem podróżowało 4 osoby, dwoje dorosłych i dwoje dzieci. Działania straży polegały na wsparciu psychicznym uczestników wypadku do czasu przybycia Zespołu Ratownictwa Medycznego oraz podarowaniu dzieciom maskotek "miś ratownik". Do szpitala na obserwacje zabrano 2 dzieci i ich matkę. W działaniach udział brało 3 zastępy straży pożarnej. 12.12.2018r. Czajęcice, pow. ostrowiecki. Wypadek z udziałem samochodu ciężarowego i dostawczego. Pojazdami podróżowali sami kierowcy. W wyniku zdarzenia śmierć na miejscu poniósł kierowca sam. dostawczego. W działaniach udział brało 6 zastępów straży pożarnej oraz inne służby. * 11.12.2018 r. Rzeczyca Mokra, pow. sandomierski. Około godziny 17.20 do SK KP w Sandomierzu wpłynęło zgłoszenie o zadymieniu na parterze. Po dotarciu na miejsce zdarzenia zastępów Straży Pożarnej stwierdzono duże zadymienie w pomieszczeniu suteryn domu jednorodzinnego. Okazało się, że wewnątrz znajdują się nagromadzone rzeczy, które uległy zapaleniu. Działania zastępów JOP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wyłączeniu mediów w budynku, przeszukaniu obiektu, odnalezieniu nieprzytomnej kobiety, jej ewakuacji oraz przekazaniu poszkodowanej ratownikom ZRM. Następnie strażacy podali dwa prądy wody w natarciu na palące się śmieci. W wyniku tego zdarzenia o godz. 19.00 lekarz stwierdził zgon kobiety oraz postanowił zabrać do szpitala znajdującego się na miejscu mężczyznę. W działaniach udział brało 3 zastępy Straży Pożarnej oraz inne służby. * * * * *