2018-02-23 | Jednostka: KP PSP Starachowice

W dniach 20-22 lutego przeprowadzono ćwiczenia wszystkich zmian służbowych w zakładach funkcjonujących na terenie powiatu starachowickiego: „MAN Bus”, „Zakłady Górniczo- Metalowe Zębiec” oraz „PKC Group Poland Sp. z o.o.”. Ćwiczenia miały na celu zapoznanie ratowników z: lokalizacją zakładów, zaopatrzeniem w wodę do celów gaśniczych, rozmieszczeniem urządzeń przeciwpożarowych, a także możliwością dojazdu pojazdów ratowniczych do obiektów.

20.02.2018 przeprowadzono ćwiczenia na terenie zakładu MAN w Starachowicach. W założeniu przyjęto pożar dwóch podwozi samojezdnych na parkingu przy zakładzie. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, podaniu jednego prądu piany w natarciu na palące się materiały. Osobie poszkodowanej ewakuowanej ze strefy zagrożenia udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Ratownicy działający wewnątrz budynku byli zabezpieczeni w sprzęt ochrony dróg oddechowych, łączność podhełmową, sygnalizatory bezruchu i kamerę termowizyjną.

21.02.2018 ćwiczenia zrealizowano na terenie „Zakładów Górniczo- Metalowych Zębiec”. Przyjęto pożar w jednym z pomieszczeń, w którym znajdował się gazowy piec stosowany w procesie produkcyjnym. Na skutek wysokiej temperatury doszło do zapalenia się kartonów składowanych w bezpośrednim sąsiedztwie pieca. Jeden z pracowników podjął nieskuteczną próbę gaszenia w wyniku, w wyniku której której stracił przytomność. Działania zastępów polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączeniu prądu w obiekcie, ewakuacji poszkodowanego na noszach płachtowych oraz ugaszeniu pożaru przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony dróg oddechowych. Po zakończonej akcji gaśniczej pomieszczenia oddymiono przy pomocy wentylatora osiowego oraz sprawdzono przy pomocy kamery termowizyjnej celem wykluczenia dodatkowych osób poszkodowanych i ukrytych zarzewi ognia. 

22.02.2018 strażacy ćwiczyli w „PKC Group Poland Sp. z o.o.”. W założeniu przyjęto pożar w wiacie magazynowej od północnej strony obiektu, który powstał w wyniku pozostawienia niedopałka papierosa przez jednego z pracowników. Ratownicy zabezpieczeni w sprzęt ochrony układu oddechowego, sygnalizatory bezruchu oraz zestawy łączności podhełmowej przystąpili do gaszenia pożaru. Dwie roty wyposażone w kamery termowizyjne i podręczny sprzęt burzący podały prąd piany ciężkiej na palące się wyroby plastikowe. Pracownicy zakładu, którzy próbowali ugasić pożar wyprowadzono na zewnątrz obiektu i udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy. Po zakończeniu akcji gaśniczej pomieszczenie wiaty oddymiono, nadpalone elementy przelano wodą a całość skontrolowano przy użyciu kamery termowizyjnej w celu wyeliminowania ukrytych zarzewi ognia.

Opracowanie: sekc. Artur Obara
Zdjęcia: kpt. Jarosław Sobczak

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *