2018-03-05 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

28 lutego 2018 roku około godziny 14:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym w miejscowości Bejsce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) w trakcie rozpoznania ustalił, że pożarem objęta jest część drewnianej powały przylegająca bezpośrednio do komina, a wewnątrz całego budynku panuję duże zadymienie. Energia elektryczna odłączona została przez zakład energetyczny przed dojazdem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w kuchni kaflowej oraz podaniu jednego prądów wody od wewnątrz przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Po zlokalizowaniu pożaru wszystkie nadpalone oraz spalone elementy wycięto przy użyciu piły ratowniczej, po czym usunięto je na zewnątrz i dokładnie przelano. Prowadzone działania zakończono po całkowitym oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu całego obiektu przy użyciu przyrządów pomiarowych (kamery termowizyjnej oraz detektorów wielogazowych) pod kątem ewentualnych ukrytych zarzewi ognia oraz wykluczeniu dalszego zagrożenia.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Łudzik JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 22.03.2018r. Kielce ul. Warszawska. Około godziny 18.00 w mieszkaniu załączył się czujnik tlenku węgla. Urządzenia pomiarowe straży pożarnej wskazały maksymalne stężenie CO 300 ppm. Pogotowie ratunkowe zabrało do szpitala 3 osoby. 21.03.2018r. Warzyn Drugi pow. jędrzejowski, Ok. godziny 9.30 samochód osobowy wpadł w poślizg i wyleciał z jezdni. W wyniku zdarzenia ranny został kierowca auta. ZRM zabrał go do szpitala. Pasażerowi KPP udzielili strażacy. Po przebadaniu przez ZRM pasażer pozostał na miejscu. W działaniach udział brało 4 zastępy Straży Pożarnych, ZRM oraz Policja. * *