2018-03-05 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

28 lutego 2018 roku około godziny 14:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym w miejscowości Bejsce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) w trakcie rozpoznania ustalił, że pożarem objęta jest część drewnianej powały przylegająca bezpośrednio do komina, a wewnątrz całego budynku panuję duże zadymienie. Energia elektryczna odłączona została przez zakład energetyczny przed dojazdem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w kuchni kaflowej oraz podaniu jednego prądów wody od wewnątrz przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Po zlokalizowaniu pożaru wszystkie nadpalone oraz spalone elementy wycięto przy użyciu piły ratowniczej, po czym usunięto je na zewnątrz i dokładnie przelano. Prowadzone działania zakończono po całkowitym oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu całego obiektu przy użyciu przyrządów pomiarowych (kamery termowizyjnej oraz detektorów wielogazowych) pod kątem ewentualnych ukrytych zarzewi ognia oraz wykluczeniu dalszego zagrożenia.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Łudzik JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *