×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-03-05 | Jednostka: KP PSP Kazimierza Wielka

28 lutego 2018 roku około godziny 14:00 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego w Kazimierzy Wielkiej przyjęło zgłoszenie o zadymieniu w budynku mieszkalnym w miejscowości Bejsce. Po przybyciu na miejsce zdarzenia Kierujący Działaniem Ratowniczym (KDR) w trakcie rozpoznania ustalił, że pożarem objęta jest część drewnianej powały przylegająca bezpośrednio do komina, a wewnątrz całego budynku panuję duże zadymienie. Energia elektryczna odłączona została przez zakład energetyczny przed dojazdem Jednostek Ochrony Przeciwpożarowej. Działania straży pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, wygaszeniu paleniska w kuchni kaflowej oraz podaniu jednego prądów wody od wewnątrz przez ratowników zabezpieczonych w sprzęt ochrony układu oddechowego. Po zlokalizowaniu pożaru wszystkie nadpalone oraz spalone elementy wycięto przy użyciu piły ratowniczej, po czym usunięto je na zewnątrz i dokładnie przelano. Prowadzone działania zakończono po całkowitym oddymieniu i przewietrzeniu budynku oraz sprawdzeniu całego obiektu przy użyciu przyrządów pomiarowych (kamery termowizyjnej oraz detektorów wielogazowych) pod kątem ewentualnych ukrytych zarzewi ognia oraz wykluczeniu dalszego zagrożenia.

Opracowanie: st. kpt. Krzysztof Jach JRG Kazimierza Wielka

Zdjęcia: mł. bryg. Piotr Łudzik JRG Kazimierza Wielka

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *