2018-03-05 | Jednostka: KP PSP Jędrzejów

3 marca po godzinie 3:00 Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie przyjęło zgłoszenie o pożarze kotłowni na terenie zakładu Palko, zajmującym się produkcją palet. Do zdarzenia w pierwszej kolejności zadysponowano dwa zastępy z Posterunku Mieszanego Sędziszów, jeden z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej oraz dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Przybyły na miejsce pożaru jako pierwszy dowódca z PM Sędziszów stwierdził pożar więźby dachowej na budynku kotłowni oraz trocin składowany pod wiatą przy kotłowni. Po dokonaniu szczegółowego rozpoznania stwierdzono, że wewnątrz obiektu znajdują się dwa piece oraz dwa zbiorniki z olejem hydraulicznym (łącznie 100 litrów). Z obiektu na zewnątrz wyniesiono 5 butli 11 kg z gazem propan- butan. Bezpośrednio zagrożony był budynek hali suszarni sąsiadujący z kotłownią. Kierujący Działaniem Ratowniczym poprosił o zadysponowanie dodatkowych sił i środków. Na polecenie KDR-a pracownik zakładu z uprawnieniami elektrycznymi odłączył prąd na stacji trafo na terenie obiektu do budynku kotłowni i suszarni. KDR polecił podać dwa prądy wody: jeden w natarciu na palące się trociny, drugi w obronie sąsiadującej obok suszarni. Następnie podano dwa prądy proszku z gaśnic (4 kg i 6 kg) w obronie zbiornika olejowego znajdującego się wewnątrz budynku kotłowni. Przybyły na miejsce zdarzenia KDR, który w tym dniu pełnił obowiązki dowódcy zmiany przejął dowodzenie, podtrzymał zamiar taktyczny i polecił podanie dodatkowo trzech prądów wody: jeden w natarciu z SCD 30 na palący się dach kotłowni, drugi do wewnątrz budynku oraz kolejny prąd w obronie budynku suszarni. Polecił wywieźć z suszarni znajdujące się tam palety. Zadysponowano dodatkowo zastęp SHD-23, z którego podano następny prąd w natarciu na palący się dach. Zaopatrzenie wodne realizowano z zakładowej sieci hydrantowej oraz ze zbiornika ppoż. znajdującego się na terenie zakładu. Tlące się trociny składowane w hali obok kotłowni wywieziono na zewnątrz ładowarką przez pracownika zakładu, a następnie przelano prądem wody. Po zlokalizowaniu pożaru dachu przystąpiono do usunięcia blachy pokryciowej w celu dogaszenia tlącej się więźby dachowej. Na miejsce pożaru przybył komendant powiatowy PSP, który przejął dowodzenie i podtrzymał zamiar taktyczny. Na miejsce przybyła grupa operacyjna z KW PSP Kielce. Realizowano dalszą rozbiórkę dachu oraz jedną ze ścian kotłowni. Pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną. Podczas działań na miejsce wraz z grupą dochodzeniową policji przybył biegły sądowy z zakresu pożarnictwa przy sądzie okręgowym w Kielcach. Po przeprowadzonych oględzinach stwierdził, iż prawdopodobną przypuszczalną przyczyną pożaru było powstanie iskry w wyniku obcinania końcówek palet przez piłę elektryczną. Doszło do zapłonu trociny i przeniesienia ognia podajnikiem do zsypu przy budynku kotłowni. Powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przybył na miejsce i polecił właścicielowi niezwłoczne przeprowadzenie przeglądu obiektu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Opracowanie: kpt. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.09.2018r. Około godziny 15.30 w msc. Ruszcza-Płaszczyzna pow. sandomierski doszło do przewrócenia platformy sadowniczej podczas pracy. W wyniku zdarzenia 5 osób zostało zabranych do szpitala. Na miejscu ZRM, Policja, 4 zastępy Straży Pożarnej. * 19.09.2018 r. Około godziny 19.00 w msc. Górno, pow. kielecki doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W wyniku zderzenia ranna została jedna osoba. W akcji ratowniczej brało udział 5 zastępów straży pożarnej, Policja i ZRM. * 18.09.2018r. ok. godziny 14:53 w miejscowości Starachowice miał miejsce wypadek samochodu osobowego, którym podróżowały 3 osoby. W wyniku zdarzenia dwie kobiety zostały zabrane do szpitala, natomiast mężczyzna nie wymagał hospitalizacji. Działania zastępów Straży Pożarnej polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu KPP uczestnikom wypadku oraz odłączeniu akumulatora w pojeździe. W zdarzeniu udział brało 3 zastępy PSP. * * * * * * * * *