×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

2018-03-05 | Jednostka: KP PSP Jędrzejów

3 marca po godzinie 3:00 Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Jędrzejowie przyjęło zgłoszenie o pożarze kotłowni na terenie zakładu Palko, zajmującym się produkcją palet. Do zdarzenia w pierwszej kolejności zadysponowano dwa zastępy z Posterunku Mieszanego Sędziszów, jeden z Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej oraz dwa zastępy Ochotniczych Straży Pożarnych. Przybyły na miejsce pożaru jako pierwszy dowódca z PM Sędziszów stwierdził pożar więźby dachowej na budynku kotłowni oraz trocin składowany pod wiatą przy kotłowni. Po dokonaniu szczegółowego rozpoznania stwierdzono, że wewnątrz obiektu znajdują się dwa piece oraz dwa zbiorniki z olejem hydraulicznym (łącznie 100 litrów). Z obiektu na zewnątrz wyniesiono 5 butli 11 kg z gazem propan- butan. Bezpośrednio zagrożony był budynek hali suszarni sąsiadujący z kotłownią. Kierujący Działaniem Ratowniczym poprosił o zadysponowanie dodatkowych sił i środków. Na polecenie KDR-a pracownik zakładu z uprawnieniami elektrycznymi odłączył prąd na stacji trafo na terenie obiektu do budynku kotłowni i suszarni. KDR polecił podać dwa prądy wody: jeden w natarciu na palące się trociny, drugi w obronie sąsiadującej obok suszarni. Następnie podano dwa prądy proszku z gaśnic (4 kg i 6 kg) w obronie zbiornika olejowego znajdującego się wewnątrz budynku kotłowni. Przybyły na miejsce zdarzenia KDR, który w tym dniu pełnił obowiązki dowódcy zmiany przejął dowodzenie, podtrzymał zamiar taktyczny i polecił podanie dodatkowo trzech prądów wody: jeden w natarciu z SCD 30 na palący się dach kotłowni, drugi do wewnątrz budynku oraz kolejny prąd w obronie budynku suszarni. Polecił wywieźć z suszarni znajdujące się tam palety. Zadysponowano dodatkowo zastęp SHD-23, z którego podano następny prąd w natarciu na palący się dach. Zaopatrzenie wodne realizowano z zakładowej sieci hydrantowej oraz ze zbiornika ppoż. znajdującego się na terenie zakładu. Tlące się trociny składowane w hali obok kotłowni wywieziono na zewnątrz ładowarką przez pracownika zakładu, a następnie przelano prądem wody. Po zlokalizowaniu pożaru dachu przystąpiono do usunięcia blachy pokryciowej w celu dogaszenia tlącej się więźby dachowej. Na miejsce pożaru przybył komendant powiatowy PSP, który przejął dowodzenie i podtrzymał zamiar taktyczny. Na miejsce przybyła grupa operacyjna z KW PSP Kielce. Realizowano dalszą rozbiórkę dachu oraz jedną ze ścian kotłowni. Pogorzelisko sprawdzono kamerą termowizyjną. Podczas działań na miejsce wraz z grupą dochodzeniową policji przybył biegły sądowy z zakresu pożarnictwa przy sądzie okręgowym w Kielcach. Po przeprowadzonych oględzinach stwierdził, iż prawdopodobną przypuszczalną przyczyną pożaru było powstanie iskry w wyniku obcinania końcówek palet przez piłę elektryczną. Doszło do zapłonu trociny i przeniesienia ognia podajnikiem do zsypu przy budynku kotłowni. Powiadomiony Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego przybył na miejsce i polecił właścicielowi niezwłoczne przeprowadzenie przeglądu obiektu przez osobę posiadającą uprawnienia budowlane.

Opracowanie: kpt. Sylwester Delipacy

Zdjęcia: Archiwum KP PSP Jędrzejów

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* 21.06.2018 r. W województwie świętokrzyskim odnotowano 40 zdarzeń związanych z usuwaniem skutków silnego wiatru. W/w interwencje dotyczyły: uszkodzenia budynków mieszkalnych – 2 interwencje, uszkodzenia budynków gospodarczych – 2 interwencje, usuwania powalonych drzew – 36 interwencji. Podczas w/w zdarzeń nie było osób poszkodowanych. 20.06.2018.r. Kielce, zalew kielecki. Około godziny 17:30 strażacy poszukiwali mężczyzny prawdopodobnie znajdującego się pod wodą. Przy użyciu łodzi i sprzętu poszukiwawczego odnaleziono poszkodowanego a nurkowie z PSP wydobyli z wody nieprzytomnego mężczyznę, obecny na miejscu lekarz ZRM stwierdził zgon wydobytej z zalewu osoby. W działaniach udział brało 9 zastępów Straży Pożarnej. 19.06.2018r. Jędrzejów ul. Przypkowskiego. Około godz. 16.00 doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. W zdarzeniu zostały poszkodowane 4 osoby, które zostały przewiezione przez ZRM do szpitala. W działaniach brały udział 2 zastępy straży pożarnej, ZRM i policja. 18.06.2018 r. Nowiny, pow. kielecki. Około godz. 14:23 na terenie składowania odpadów niebezpiecznych i innych, doszło do kilku wycieków nieznanych substancji z zaworów spustowych zbiorników typu MAUZER. Działania PSP polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, uszczelnieniu w/w wycieków oraz identyfikacji substancji chemicznych. W działaniach brało udział 5 zastępów Państwowej Straży Pożarnej. *