31 grudnia 2016r. i 1 stycznia 2017r.siły i środki jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu województwa świętokrzyskiego interweniowały61 razy, w tym 38 razy przy gaszeniu pożarów oraz 23 razy przy likwidacji miejscowych zagrożeń.

W miejscowości Bałtów (pow. ostrowiecki) doszło do pożaru budynku gospodarczego. W wyniku pożaru na szczęście nikt nie ucierpiał.W akcji gaśniczej udział brało 10 zastępów straży pożarnej. Pożary miały miejsce również w: Wólce Plebańskiej (pow. Konecki) – paliła się kotłownia w budynku; Balbinowie (pow. opatowski) – pożar samochodu ciężarowego; Marcinkowicach (pow. opatowski), Skarżysku Kamiennej i Lipowicy (pow. kielecki) – 3 pożary sadzy w przewodach kominowych budynków mieszkalnych; Cisowie (pow. kielecki) – zapaliło się siano składowane na strychu budynku mieszkalnego; Sitkówce (pow. kielecki) – zapłonowi uległa siarka przewożona w wagonie kolejowym; Grzymałkowie (pow. kielecki) – paliła się stodoła; Starachowicach – palił się sprzęt komputerowy w mieszkaniu; Skarżysku Kamiennej – pożar przewodów elektrycznych w mieszkaniu bloku wielorodzinnego. Doszło także do wielu pożarów, których przyczyną mogło być nieostrożne obchodzenie się z materiałami pirotechnicznymi: w 2 przypadkach paliły się tuje na posesjach prywatnych w Kielcach oraz Gnojnie (pow. buskim); pień drzewa w Bolesicach (pow. jędrzejowski); wiązanka nagrobna na cmentarzu w Kielcach;pojemnik na odzież używaną w Ostrowcu Świętokrzyskim; w 15 przypadkach paliły się również śmietniki lub śmieci; a w 7 przypadkach ogniem zajęła się trawa.

Strażacy z województwa świętokrzyskiego interweniowali również przy miejscowych zagrożeniach, likwidując ich skutki w: Pińczowie, Końskich i Starochęcinach (pow. kielecki) – wypadki/kolizje drogowe; Sandomierzu, Końskich i Marcinkowie (pow. starachowicki) – 3 razy wykonano sorpcję plam substancji ropopochodnych na jezdni; Sandomierzu, Końskich i Kunowie (pow. ostrowiecki) – 3 razy udzielono pomocy innym służbom w otwarciu mieszkania; Skarżysku Kamiennej – uwolniono ptaki zaplątane w przewody; Kielcach – 3 interwencje związane z podejrzeniem obecności tlenku węgla CO oraz 1 związana z wyczuwalnym zapachem spalenizny na klatce w budynku mieszkalnym. Ponadto usunięto nadłamane konary drzew, które zagrażały użytkownikom drogi gminnej.

W tym szczególnym okresie jednostki ochrony przeciwpożarowej zabezpieczały imprezę masową, która miała miejsce na kieleckim rynku, pt. „Sylwester pod gwiazdami”.

Ze względu na przypadki ognisk zjadliwej grypy ptaków, strażacy kontynuowali nasączanie i dozór mat dezynfekcyjnych w powiecie kazimierskim i pińczowskim w celu zabezpieczenia przed dalszym rozprzestrzenianiem się ptasiej grypy.

Opracowanie: mł. kpt. Agnieszka Kunys,KW PSP Kielce
Zdjęcia:archiwum KW PSP w Kielcach, KP PSP w Ostrowcu Świętokrzyskim, KP PSP w Opatowie.

Dodał:Adam Zaborowski

siedziba

Komenda Wojewódzka

Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach

ul.Sandomierska 81, 25-324 Kielce

Telefon kontaktowy

fax. 41 36 53 203

Adres e-mail

Elektroniczna skrzynka podawcza

\kgg8q018up\SkrytkaESP

* ****21.10.2018r. Mirzec pow. starachowicki około godziny 13:00 doszło do pożaru tartaku. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 4 prądów gaśniczych na palący się obiekt. W działaniach trwających około 3 godzin brało udział 14 zastępów Straży Pożarnej, Policja, ZRM.****19.10.2018 r. Chęciny pow. kielecki. Około godziny 15: 52 doszło do zderzenia 3 pojazdów ciężarowych. Strażacy za pomocą narzędzi hydraulicznych uwolnili zakleszczonego w jednym z pojazdów kierowcę. Będący na miejscu wypadku lekarz stwierdził zgon kierowcy. Pozostałym osobom uczestniczącym w wypadku nic się nie stało. Strażacy równocześnie zebrali rozlane płyny eksploatacyjne pojazdów, oraz oświetlili teren akcji. W działaniach brało udział 6 zastępów Straży Pożarnej.****18.10.2018 r. Kępny Ług, pow. włoszczowski. O godzinie 19:50 doszło do pożaru na wysypisku odpadów komunalnych. Działania Straży Pożarnej polegają na podawaniu prądów gaśniczych oraz korzystaniu z ciężkiego sprzętu w celu przekopywania składowiska. W działaniach udział bierze 10 zastępów Straży Pożarnej. * * * * * * * * * * * * * * * *