×

Błąd

Webmaster zablokował dostęp do tej strony i nie może zostać uruchomiona.

Podziękowanie Wojewody Świętokrzyskiego za pomoc przy organizacji obchodów Europejskiego Dnia Numeru Alarmowego 112